Підопічні цього відділення – дошкільнята з особливими освітніми потребами. Ось чому серед найголовніших задач для вихователів адаптація дітей, ігрова діяльність, опановування першими соціальними навичками та підготовка до шкільного навчання.

Велику увагу педагоги дошкільного відділення на початку кожного нового навчального року приділяють адаптації новоприбулих дітей. Це приносить свої позитивні результати. Переважна більшість новоприбулих дітей завдяки злагодженій роботі педагогічного колективу, єдності його вимог досить швидко починають демонструвати високі показники пристосованості до умов перебування у закладі, дитячому колективі, до виконання режимних моментів, вимог педагогів.

Дошкільнята з особливими освітніми потребами

Важливим завданням, що опрацьовується педагогами дошкільного відділення в теоретичному та практичному аспектах, є організація провідної для даного віку дітей діяльності, що веде за собою їхній розвиток – ігрової діяльності. Під час дидактичних та сюжетно-рольових ігор діти опановують важливі соціальні навички поводження у громадських місцях з відпрацюванням у цікавій для них формі уміння вітатися, прощатися, звертатись по допомогу, дякувати. Вихованцям також активно прищеплюється повага до членів своєї родини, оточуючих дорослих та один до одного.

корекційно розвиваючі ігри з дітьми з ооп

Системний підхід, що використовується в роботі вчителів-дефектологів та вихователів, спрямований на максимально можливу корекцію особливостей розвитку дітей у віці, який передує шкільному навчанню. Це позитивним чином позначається на розвитку пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери дошкільнят.