Як налагоджена навчально-реабілітаційна робота у центрі? В закладі функціонують шість навчально-реабілітаційних груп, де отримують освіту  учні віком від 7 до 17 років з діагнозом тяжкі порушення інтелектуального розвитку.

Поряд з класичними формами та методами педагоги використовують і нетрадиційні методи корекції: музикотерапію, хромотерапію, казкотерапію, пальцеві ігри та вправи, арт-терапію. Досвід показує, що використання таких методів, як казко- та  арттерапія дуже  позитивно впливає на розвиток дитини, сприяє формуванню адекватних емоцій.

Навчально-реабілітаційна робота

З метою здобуття досвіду роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку, заходи навчально-реабілітаційного відділення часто відвідують педагоги інклюзивного навчання закладів області.

Уроки малювання мають на меті виховання в учнях цілісного сприймання дійсності за художньо-естетичними законами, розвитку зорової культури і творчої уяви, а також оволодіння різноманітними засобами створення художніх образів.

діти з особливими освітніми потребами

Вихованці навчально-реабілітаційних класів у складі інструментального ансамблю «Веселка» приймають активну участь у святкових заходах центру «Горлиця». Граючи на шумових ударних інструментах, виконують композицію Д. Шестаковича «Вальс-жарт», українську новорічну пісню «Зимонька».

Учні НР класів успішно включилися у навчальну і громадську діяльність, дбайливо виконують посильні трудові доручення, охоче беруть участь в загальношкільних заходах і творчому житті шкільного колективу. Педагоги навчально-реабілітаційного відділення завжди готові до пошуку нових, відповідних часу методів психо-реабілітаційного впливу. Така навчально-реабілітаційна робота сприяє досягненню позитивної динаміки в розвитку дітей з інвалідизуючою патологією, допомагають особам з подібними захворюваннями адекватно взаємодіяти з соціальним середовищем.

Навчально-реабілітаційне (або корекційно-реабілітаційне) відділення для дітей з особливими освітніми потребами (помірною розумовою відсталістю) функціонує
в закладі з 2009 року. У зв’язку з цим були визначені приорітетні напрямки роботи з даною категорією дітей. Ознайомитися з ними можна у презентації КЗО НРЦ «Горлиця» ДОР Навчально-реабілітаційне відділення.