Професійна діяльність вчителів старшої школи спрямовується на удосконалення системи національного виховання. Люди з особливими освітніми потребами вчаться на засадах загальнолюдських і громадських цінностей, формування соціально зрілої особистості, зорієнтованої на максимальний розвиток  загальних можливостей дитини, практичну і психічну підготовку до життя в суспільстві.

Люди з особливими освітніми потребами

Педагоги перебувають в активному пошуці для використання в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій. Протягом року проводяться предметні тижні з:

  • природознавства та основ здоров’я;
  • української мови, літератури і писемності;
  • соціально-побутової орієнтації та народознавства;
  • математики та інформатики;
  • фізкультури, здоров’я і спорту.

Предметні тижні систематично поповнюють багаж знань учнів з предметів, надають їм сміливості у спілкуванні, навчають спостерігати, аналізувати і робити висновки.